Olika lösningar för måleriföretagen

Målarindustrin i Sverige förbrukar mycket färg. Under 2018-2019 förbrukades det 114 miljoner liter. Alltså är färgindustrin en stor- och viktig del av svensk industri. Färgkvaliteten är viktig av många olika skäl, såsom hållbarhet, ekonomiska skäl, och estetik. Ytbehandling med färg och lack ger en ökad hållbarhet, samt ökar det estetiska värdet. Kvaliteten på färgen är också viktig då färg ställer krav på bland annat kemikalie-och vattenresistens, hårdhet och korrosionsskydd.

Kvalitetskraven ökar

Lagstiftningen är tuffare nu än innan när det kommer till märkning och klassificering på färgprodukter. Grund- och toppfärger räknas som kemiska produkter och på det kommer krav av att skydda användaren och miljön.

System för färgoptimering i industrin

Det är viktigt både ur en ekonomisk aspekt och en kvalitetsaspekt att applicera rätt mängd färg med rätt kvalitet. Du sparar pengar och säkrar kvaliteten genom att applicera rätt mängd med hjälp av smarta system. Alltså är det en bra idé för alla måleriföretag att använda sig av de smarta system som finns på marknaden för kontroll och optimering av målningskvaliteten. Så ta en titt online på effektiva system som bland annat bestämmer tjockleken på färgen, dokumenterar och utför processkontroll, och mätningar av fukt, temperatur samt klimat.