När lagerbehovet förändras

Många företag använder sig av lagerlokaler för att förvara till exempel varor eller maskiner. Det är viktigt att det utrymme man har tillgängligt kan tillgodose behovet företaget har. Men vad gör man när detta plötsligen förändras?

Till att börja med är det alltid klokt att ha en plan för hur man kan utöka sitt lagerutrymme om behovet skulle förändras. Så länge man har en lagerlokal man hyr kan man alltid höra med den som hyr ut denna om det finns ytterligare utrymme i närheten och be dem hålla en uppmärksam på om situationen på deras sida förändras.

Men i de fall behovet ökar i en takt man kanske inte hade kunnat förvänta sig gäller det att agera snabbt. Som de flesta säkert redan vet är det normalt att binda sig till en viss tid när man hyr en lagerlokal, men det kan finnas möjligheter att hyra lokaler kortare tid, mer tillfälligt, men risken är att man får betala ett betydligt högre pris för detta också. Har företaget mark att disponera är det också möjligt att skaffa sig en lokal som går att flytta vid behov. På så sätt kan byggnaden upprättas där behovet är som störst.

När förändringen förväntas vara bestående är det så klart smartare att söka större lagerlokal. Igen kan det vara klokt att höra med företaget man hyr sin nuvarande lokal av och höra efter om de kan erbjuda något större i samma område. Detta kan göra det förhållandevis enkelt att flytta hela lagret från den gamla lokalen till den nya.

Tänk bara på att större lager mest troligt ökar kravet på personal och något man bör tillsätta så snabbt som möjligt om inte arbetet ska falla efter. Har man skaffat tillfällig lagerlokal kan det vara smart att också hyra in extra personal under tiden.