Logistiken med stora lager

Det finns en del företag som behöver stora lagerlokaler för att kunna fungera. Ibland kan det handla om stora maskiner som inte får plats i mindre lokaler eller så har man kanske turen att företaget går så pass bra att du måste utöka lagret för att kunna tillgodose det växande behovet.

Tomtmark

Företaget behöver först och främst köpa en stor tomtmark. Inte bara för att alla varor ska få plats, utan själva verksamheten ska också platsa in. Du ska få plats med lokaler där anställda kan göra andra arbetsuppgifter, där anställda kan fika, gå på toaletten och där ni kan hålla möten. Det måste också finnas plats för en parkering till de anställda och utrymme för större fordon som ska frakta in och ut lagervaror. Som ni hör behövs det stora marker för att allting ska få plats. Och tomter kostar pengar. Har du möjlighet blir det alltid billigare att vända sig till de mindre kommunerna eller åtminstone några mil utanför en större stad. Behövs riktigt stor mark är det smart att prata med kommunen och se om de har mark att sälja. Det är en lång process när man diskuterar med kommunen men priset och storleken kan bli desto bättre.

Lagerlokal

Det smartaste och lättaste alternativet är att resa en lagerhall på området. Det är i princip en tålig järnkonstruktion med duk över hela konstruktionen som håller ute väder och vind. Det finns även lagerhallar som är isolerade. Många hallar är byggda som temporära konstruktionen vilket betyder att de är flyttbara och går att utvidga efterhand. Stora lagerhallar har fördelen att du kan stapla på höjden, får in mycket ljus genom duken och behöver inte betala flera miljoner för att bygga en ny byggnad i samma storlek.

Säkerhet

Ett stort område behöver säkras för att verksamheten ska vara skyddad från inbrott. Beroende på verksamheten kan det också finnas krav att skydda utomstående att komma in på området. Stängsel är en bra åtgärd men det kan också krävas kameraövervakning och vakttjänst för att varorna ska vara helt skyddade. Det är svårt att hålla daglig inventariekoll på gigantiska lager och det ska du slippa om du inte behöver oroa dig för att någon har stulit något. Vakttjänster är ett dyrt alternativ men om du räknar på hur dyrt det är att åtgärda ett stort inbrott, är nog vakttjänsten betydligt billigare.

Transport

Transporten till och från lagret är väldigt viktigt att tänka på från första början. Här vill du naturligtvis att lagret ligger nära transportlederna och inte inkluderar stora omvägar för lastbilar och liknande. Behöver anställda göra regelbundna resor mellan den ordinarie arbetsplatsen och lagret är det ju även viktigt att den inte ligger för långt bort från denna heller. Som tidigare nämnt ovan kan ju även storleken vara viktigt i detta avseende. Beroende på vad som lagras kan väldigt långa transportfordon krävas, och då måste ju dessa ha tillräckligt med utrymme för att vända och backa upp till lagerbyggnaden.