Förändringar inom företaget

Alla företag genomgår förändringar mer eller mindre och många gånger så är det positiva saker som händer i och med en förändring. Andra gånger så kan det innebära andra saker för företaget som man inte kanske förväntat sig. Det kan mycket väl vara självvalt att lägga ner eller likvidera företaget om man känner att man inte vill driva det vidare.

Det kan också vara så att man blir uppköpt av någon konkurrent och gör över till den verksamheten. Att genomföra en likvidation av ett aktiebolag behöver inte vara så svårt som det kanske låter. Ta kontakt med Citadellet Likvidationer som kan ta hand om processen med en snabblikvidation av företaget. Du slipper allt arbete det innebär och lämnar över ansvaret till andra.

Det kan vara viktigt att tänka igenom situationen noga innan man fattar sina beslut. Men om du känner att du vill gå vidare och göra detta snabbt så är en likvidation hos Citadellet att föredra. Du lämnar in balans- och resultatrapport och får svar relativt snabbt med en offert på ditt aktiebolag. Accepteras offerten så behövs det ytterligare material från er så att affären kan slutföras. Det betalas ut en köpeskilling för ert företag och Citadellet tar över ägandet och en likvidator sköter resterande.

Ni kan direkt gå vidare i livet och slipper allt det juridiska ansvaret för det företag som ni en gång bedrev. Vi hoppas att ni har fått svar på era frågor angående likvidation av ett aktiebolag och önskar lycka till i framtiden.