Bra arbetsmiljö inomhus

Arbetsmiljö är en term som omfattar väldigt mycket. Att satsa på en bra arbetsmiljö är därför ett ganska stort jobb, men något alla företag behöver göra. Tyvärr är det kanske inte alla som gör detta i tillräckligt stor omfattning. Här tittar vi närmare på vilka aspekter av en inomhusmiljö man måste granska.

Buller

Olika arbetsplatser påverkas i olika utsträckning av buller. På arbetsplatser där maskiner körs dagarna i ända är buller mer eller mindre en konstant faktor som man måste skydda arbetare från i största möjliga utsträckning. På ett vanligt kontor kan buller istället komma från något som att många sitter i telefon i ett öppet kontorslandskap. Det finns tydliga krav på bullernivåer som informerar om arbetsgivares skyldigheter.

Belysning

Att dålig belysning kan ge upphov till besvär för de som arbetar i det är ett väldokumenterat fenomen. Varje arbetsplats behöver belysning som tar i åtanke vilket arbete som utförs där och hur många som arbetar på platsen. Att utnyttja naturligt ljus är något som uppmanas i största möjliga utsträckning. Solljus har väldigt många fördelar och det finns även de som jobbar med högteknologiska metoder för att föra in mer solljus inomhus.

Ergonomi

Ergonomi har lyfts fram väldigt mycket det senaste årtiondet tack vare stora och grundliga studier av ämnet. I grund och botten handlar detta om arbetsställningar och att minska belastning en på kroppen så mycket som möjligt under arbetet. Detta är något som kan appliceras på alla former av arbete, både inomhus och utomhus. Inomhus kan man dock göra betydligt mer ergonomiskt arbete genom val av möbler och placeringen av dem. Ergonomi blir ibland direkt kopplat till belysning då dålig belysning tvingar arbetare i ergonomiskt sämre arbetsställningar. Eftersom ergonomi är ett mer specialiserat område kan det vara smart att ta in en ergonom för att se över arbetsplatsen.