Att tänka på angående lagerlokaler

Många olika verksamhet kan finna sig i ett behov av en lagerlokal av något slag. För somliga är det också en kritisk del av arbetet. Om ditt företag finner sig vara i behov av en lagerlokal är det bra att stanna till och titta på detta från flera olika perspektiv innan några beslut tas.

Läget

Läget är ofta en viktig punkt. Hur långt är det från arbetsplatsen till lagret? Hur nära är det till de transportled ni förlitar er på? Borde det helst ligga nära till andra verksamheter eller era samarbetspartners? Dessa och fler frågor som rör läget är bra att ha tänkt på i ett tidigt skede. På så sätt vet ni bättre var ni bör leta till att börja med.

Storleken

Storleken är en självklar sak som ingen riktigt glömmer bort att kolla. Men det handlar inte bara om vilket behov ni har just nu, utan även hur behovet kan komma att förändras. Om ni helt plötsligt behöver en större lokal, finns då möjligheten att lösa detta utan att byta lokal helt och hållet? Se till att ni tar upp detta med uthyraren i ett tidigt skede.

Utrustningen

Ett lager måste vara rätt utrustat för att fungera. Igen något att ta upp med uthyraren och ha löst innan verksamheten i lokalen startar. En del utrustning kan dock mer specialiserad och vara sådan företaget måste skaffa på egen hand.

Personalen

Att ha personal på plats i lagerlokalen är nästan alltid ett krav. Men beroende på verksamhetens behov och användning av lagret kanske det inte finns krav på riktiga heltidstjänster. Var noga med att utforska denna del av behovet i god tid så anställning av personal kan göras rätt och vara klart när lagerverksamheten sätts igång.