Att resa inom jobbet

Affärsresor är en oundviklig del av företagande inom många olika branscher. Men det kan också vara svårt att veta vad som gäller om man är helt ny till detta. Här tittar vi närmare på affärsresor och hur de fungerar.

När ett företag skickar ut en anställd på en affärsresa av en eller annan anledning är det i regel företaget som sköter bokningen, men under vissa omständigheter kan det vara mer logiskt för den som reser att göra detta. Alternativ använder de sig av en tredje part för att sköta både bokning och många andra delar av detta.

Vad gäller betalning är det företaget som ska stå för resa och boende. Det finns dock ett par olika sätt att göra detta:

  • Företaget kan tillhandahålla ett kreditkort som den anställde får använda för att betala allt.
  • Företaget kan begära att alla utgifter faktureras.
  • Företaget kan låta den anställde betala och sedan ersätta alla utgifter.

Om en anställd blir ersatt för sina egna utgifter ska detta ske tillräckligt nära inpå utgifterna så inte den anställdes personliga ekonomi belastas.

Det är också vanligt att anställda som är ute och reser får ett så kallat traktamente för att täcka ökade levnadskostnader. Detta är en skattefri ersättning men kommer med några krav. Till att börja med måste den anställde övernatta minst en natt för att traktamentet ska kunna betalas ut. Plasten den anställde reser till måste också ligga både mer än 50 meter från arbetsplatsen och dennes bostad. Denna summa sjunker dock om företaget även står för maten under resan.

Det finns en del situationer där ytterligare information kan behövas. Till exempel är det inte ovanligt att anställda kombinerar affärsresa med privat semester. Vilket öppnar upp för frågor som exempelvis vilket tid man är berättigad skattefritt traktamente.